Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI SERWISU WWW.PUREFOOD.PL

 

 1. WPROWADZENIE

 

Jest nam bardzo mi艂o, 偶e wybrali艣cie Pa艅stwo PURE FOOD. Jednym z naszych priorytetów, obok dostarczania Wam smacznych i zdrowych posi艂ków, jest 艣wiadczenie us艂ug w oparciu o jak najwy偶sze standardy ochrony Waszych danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatno艣ci ma na celu przybli偶enie w jaki sposób je zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz udost臋pniamy. Jest dla nas rzecz膮 istotn膮 aby nasi Klienci wiedzieli jakie dane osobowe wykorzystujemy za ich zgod膮, rozumieli dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz mieli 艣wiadomo艣膰 jakie przys艂uguj膮 im w zwi膮zku z tym prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatno艣ci przedstawia polityk臋 w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stron臋 internetow膮 www.purefood.pl.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporz膮dzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za po艣rednictwem witryny  www.purefood.pl s膮 wspólnicy spó艂ki cywilnej DDC Dorota Czerniawska, NIP 7393932200, ul. Lubelska 33 10-409 Olsztyn, zwani dalej Administratorami.
 3. Administratorzy chroni膮 prywatno艣膰 i przekazywane im informacje z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci. W tym celu u偶ywaj膮 odpowiednich 艣rodków technicznych i organizacyjnych, a w szczególno艣ci zabezpieczaj膮 dane osobowe Klientów przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, nieuprawnion膮 modyfikacj膮 oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 
 4. Niniejsza polityka prywatno艣ci ma zastosowanie w ka偶dej sytuacji, w której Administratorzy przetwarzaj膮 dane osobowe u偶ytkowników serwisu www.purefood.pl, zwanych dalej Klientami.
 5. Danymi osobowymi s膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemal偶e ka偶da czynno艣膰 dokonywana na danych osobowych.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatno艣ci b臋d膮 publikowanie na stronie internetowej www.purefood.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane Klientów podlegaj膮ce przetwarzaniu przez serwis www.purefood.pl to: imi臋, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy posi艂ków (miejscowo艣膰, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki). Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wykonania umowy przez Administratorów, dlatego te偶 ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia umowy z Administratorami.
 2. Dane osobowe Klientów zawarte w formularzu znajduj膮cym si臋 na stronie www.purefood.pl pod zak艂adk膮 „Zamów diet臋” podlegaj膮 przetwarzaniu w celu z艂o偶enia zamówienia w serwisie www.purefood.pl, przyj臋cia tego zamówienia i jego realizacji w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego wykonania umowy przez Administratorów i ich pracowników.
 3. Dane osobowe Klienta b臋d膮 przetwarzane przez okres trwania umowy. Za koniec trwania umowy uznaje si臋 dzie艅 usuni臋cia przez Klienta konta za艂o偶onego na stronie www.purefood.pl.
 4. Na zlecenie Administratorów dane osobowe Klientów mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym kategoriom podmiotów: dietetykom – w celu przygotowania diety; ksi臋gowym, biurom rachunkowym, dostawom us艂ug p艂atno艣ci internetowych, prawnikom – w celu zaksi臋gowania i rozliczenia transakcji; dostawcom us艂ug IT – w celu umo偶liwienia z艂o偶enia zamówienia przez Klienta i przyj臋cia tego zamówienia przez Administratorów; dostawcom zamówie艅, kurierom – w celu dostarczenia zamówie艅 pod adres wskazany przez Klienta. Wy偶ej wymienione podmioty nie staj膮 si臋 przez to administratorami danych Klientów i nie mog膮 ich udost臋pnia膰. Przetwarzaj膮 one dane wy艂膮cznie w zakresie niezb臋dnym do realizacji celu.

 

 1. PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient ma prawo do:
 • dost臋pu do w艂asnych danych osobowych oraz cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie przez Administratorów w ka偶dym czasie,
 • kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratorów,
 • 偶膮dania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
 • 偶膮dania usuni臋cia jego danych osobowych je偶eli przesta艂y by膰 niezb臋dne dla celów, dla których zosta艂y zebrane, b膮d藕 je偶eli cofn膮艂 on zgod臋 na ich przetwarzanie, a nie zachodzi 偶adna inna przes艂anka przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratorów danych osobowych Klienta z przyczyny maj膮cej swe 藕ród艂o w konkretnej sytuacji,
 • 偶膮dania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dla realizacji uprawnie艅 wymienionych w pkt. 1 Klient powinien skontaktowa膰 si臋 z Administratorami poprzez:
 • wys艂anie do Administratorów okre艣lonego 偶膮dania drog膮 mailow膮, na adres e-mail - biuro@purefood.pl
 • wys艂anie do Administratorów okre艣lonego 偶膮dania listownie, na adres – ul. Krasickiego 6 lok. 5, 10-685.

Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 1. PLIKI „COOKIES”

 

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta serwisu www.purefood.pl. Nie zawieraj膮 one wirusów ani z艂o艣liwego oprogramowania.
 2. Pliki cookies mog膮 by膰 kontrolowane przez Klienta za pomoc膮 ustawie艅 u偶ywanej przez niego przegl膮darki internetowej w ka偶dym czasie.
 3. Administratorzy s膮 uprawnieni do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w nast臋puj膮cych celach:
 • identyfikacja Klientów jako zalogowanych na stronie www.purefood.pl,
 • zapami臋tywania diet dodanych do zamówienia,
 • zapami臋tywania danych wpisanych przez Klienta w zak艂adce „Zamów diet臋”,
 • prowadzenia przez Administratorów statystyk dotycz膮cych ilo艣ci i cech sk艂adanych zamówie艅 oraz analizowania przez Administratorów aktywno艣ci Klientów w serwisie www.purefood.pl.