Polityka prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PUREFOOD.PL

WPROWADZENIE

Jest nam bardzo mi┼éo, ┼╝e wybrali┼Ťcie Pa┼ästwo PURE FOOD. Jednym z naszych priorytetów, obok dostarczania Wam smacznych i zdrowych posi┼éków oraz dawania mo┼╝liwo┼Ťci wyboru tego co jecie, jest ┼Ťwiadczenie us┼éug w oparciu o jak najwy┼╝sze standardy ochrony Waszych danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatno┼Ťci ma na celu przybli┼╝enie w jaki sposób je zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz udost─Öpniamy. Jest dla nas rzecz─ů istotn─ů aby nasi Klienci wiedzieli jakie dane osobowe wykorzystujemy za ich zgod─ů, rozumieli dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz mieli ┼Ťwiadomo┼Ť─ç jakie przys┼éuguj─ů im w zwi─ůzku z tym prawa.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1    Polityka prywatno┼Ťci przedstawia polityk─Ö w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stron─Ö internetow─ů www.purefood.pl, zwan─ů w dalszej cz─Ö┼Ťci „Serwisem”.
1.2    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporz─ůdzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za po┼Ťrednictwem Serwisu jest CF sp. z o.o. w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr 0000837594, NIP 7393939219 ul. Kuronia 9/5u, kod pocztowy 10-166 Olsztyn, zwana w dalszej cz─Ö┼Ťci „Administratorem”.
1.3    U┼╝ytkownikiem Serwisu jest ka┼╝da osoba fizyczna odwiedzaj─ůca Serwis lub korzystaj─ůca z jednej albo kilku us┼éug czy funkcjonalno┼Ťci Serwisu.
1.4    Administrator chroni prywatno┼Ť─ç i przekazywane mu informacje z zachowaniem nale┼╝ytej staranno┼Ťci. W tym celu u┼╝ywa odpowiednich ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych, a w szczególno┼Ťci zabezpiecza dane osobowe U┼╝ytkowników Serwisu przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, nieuprawnion─ů modyfikacj─ů oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. 
1.5    Niniejsza polityka prywatno┼Ťci ma zastosowanie w ka┼╝dej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe U┼╝ytkowników.
1.6    Danymi osobowymi s─ů informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemal┼╝e ka┼╝da czynno┼Ť─ç dokonywana na danych osobowych.
1.7    Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatno┼Ťci b─Öd─ů publikowanie w Serwisie.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1    Dane U┼╝ytkowników podlegaj─ůce przetwarzaniu przez Administratora to, w przypadku gdy U┼╝ytkownik zawiera lub zamierza zawrze─ç z Administratorem umow─Ö cateringu: imi─Ö, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy posi┼éków (miejscowo┼Ť─ç, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki).  Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wykonania umowy przez Administratora, dlatego te┼╝ ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy dostawy cateringu z Administratorem. Administrator przetwarza równie┼╝ dane osobowe U┼╝ytkowników w postaci adresu IP.
2.2    Dane osobowe Uzytkowników zawarte w formularzu znajduj─ůcym si─Ö na stronie www.purefood.pl pod zak┼éadk─ů „Zamów diet─Ö” podlegaj─ů przetwarzaniu w celu z┼éo┼╝enia zamówienia w Serwisie, przyj─Öcia tego zamówienia i jego realizacji w zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowego wykonania umowy przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2.3    Dane osobowe U┼╝ytkowników s─ů przetwarzane przez Administratora tak┼╝e w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w zakresie udost─Öpnienia U┼╝ytkownikom tre┼Ťci gromadzonych w Serwisie – wówczas podstaw─ů przetwarzania jest niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegaj─ůcy na prowadzeniu analiz aktywno┼Ťci U┼╝ytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalno┼Ťci i ┼Ťwiadczonych us┼éug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a tak┼╝e w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze┼ä albo obrony przed nimi – wówczas podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegaj─ůcy na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.4    Administrator przetwarza dane osobowe U┼╝ytkowników odwiedzaj─ůcych profile Administratora prowadzone w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych (Instagram, Facebook). Dane te s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania U┼╝ytkowników o aktywno┼Ťci Administratora oraz promowaniu ró┼╝nego rodzaju wydarze┼ä, us┼éug oraz produktów. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj─ůcy na promowaniu w┼éasnej marki.
2.5    Administrator przetwarza równie┼╝ dane osobowe U┼╝ytkowników (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgod─Ö na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i us┼éug. Dane te s─ů przetwarzane w celu wysy┼éania U┼╝ytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i us┼éug. W tym wypadku podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie dancyh (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.6    Okres przetwarzania danych przez Administratora zale┼╝y od rodzaju ┼Ťwiadczonej us┼éugi i celu przetwarzania. Co do zasady dane U┼╝ytkownika przetwarzane s─ů przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z U┼╝ytkownikiem, natomiast dane osobowe U┼╝ytkowników kupuj─ůcych catering za po┼Ťrednictwem Serwisu s─ů przetwarzane przez okres trwania umowy cateringu.  Dane osobowe U┼╝ytkownika, który wyrazi┼é zgod─Ö na otrzymywanie od Administratora informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktówi i us┼éug b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez U┼╝ytkownika. Okres przetwarzania danych mo┼╝e by─ç przed┼éu┼╝ony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b─Öd─ů wymaga─ç tego przepisy prawa. Pou p┼éywie okresu przetwarzania dane s─ů nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
2.7    Na zlecenie Administratora dane osobowe Uzytkowników mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym kategoriom podmiotów: dietetykom – w celu przygotowania diety; ksi─Ögowym, biurom rachunkowym, dostawom us┼éug p┼éatno┼Ťci internetowych, prawnikom – w celu zaksi─Ögowania i rozliczenia transakcji; dostawcom us┼éug IT – w celu umo┼╝liwienia z┼éo┼╝enia zamówienia przez U┼╝ytkownika i przyj─Öcia tego zamówienia przez Administratora; dostawcom zamówie┼ä, kurierom – w celu dostarczenia zamówie┼ä pod adres wskazany przez U┼╝ytkownika. Wy┼╝ej wymienione podmioty nie staj─ů si─Ö przez to administratorami danych Klientów i nie mog─ů ich udost─Öpnia─ç. Przetwarzaj─ů one dane wy┼é─ůcznie w zakresie niezb─Ödnym do realizacji celu.
2.8    Administrator podejmuje wszelkie niezb─Ödne dzia┼éania, by tak┼╝e jego podwykonawcy i inne podmioty wspó┼épracuj─ůce dawa┼éy gwarancj─Ö stosowania odpowiednich ┼Ťrodków bezpiecze┼ästwa w ka┼╝dym przypadku, gdy przetwarzaj─ů dane osobowe na zlecenie Administratora.

3.    PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
3.1    U┼╝ytkownik prawo do:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie,
- kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
- ┼╝─ůdania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
- ┼╝─ůdania usuni─Öcia jego danych osobowych je┼╝eli przesta┼éy by─ç niezb─Ödne dla celów, dla których zosta┼éy zebrane, b─ůd┼║ je┼╝eli cofn─ů┼é on zgod─Ö na ich przetwarzanie, a nie zachodzi ┼╝adna inna przes┼éanka przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny maj─ůcej swe ┼║ród┼éo w konkretnej sytuacji,
-┼╝─ůdania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
- wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3.2    Dla realizacji uprawnie┼ä wymienionych w pkt. 1 Uzytkownik powinien skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez:

  • wys┼éanie do Administratora okre┼Ťlonego ┼╝─ůdania drog─ů mailow─ů na adres poczty elektronicznej – biuro@purefood.pl,
  • wys┼éanie do Administratora okre┼Ťlonego ┼╝─ůdania na pi┼Ťmie na adres – CF sp. z o.o. w Olsztynie, ul.Kuronia 9/5u, 10-166 Olsztyn.

3.3    Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Danych Osobowych.

4.    PLIKI „COOKIES”
4.1    Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta Serwisu. Nie zawieraj─ů one wirusów ani z┼éo┼Ťliwego oprogramowania.
4.2    Pliki cookies mog─ů by─ç kontrolowane przez U┼╝ytkownika za pomoc─ů ustawie┼ä u┼╝ywanej przez niego przegl─ůdarki internetowej w ka┼╝dym czasie.
4.3    Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w nast─Öpuj─ůcych celach:

  • identyfikacja U┼╝ytkowników jako zalogowanych na stronie www.purefood.pl,
  • zapami─Ötywania diet dodanych do zamówienia,
  • zapami─Ötywania danych wpisanych przez U┼╝ytkownika w zak┼éadce „Zamów diet─Ö”,
  • prowadzenia przez Administratora statystyk dotycz─ůcych ilo┼Ťci i cech sk┼éadanych zamówie┼ä oraz analizowania przez Administratora aktywno┼Ťci Klientów w Serwisie.


5.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNO┼ÜCI
51.    Niniejsza Polityka jest na bie┼╝─ůco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki zosta┼éa przyj─Öta i obowi─ůzuje od dnia 01.01.2022.