Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.PUREFOOD.PL
 
§1 WPROWADZENIE

Dzi─Ökujemy za wybranie cateringu Pure Food. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla ogólne warunki korzystania z us┼éug serwisu www.purefood.pl, procedur─Ö sk┼éadania zamówie┼ä cateringu, prawa i obowi─ůzki Sprzedawcy oraz Klienta a tak┼╝e zasady wykonywania umowy przez Sprzedawc─Ö. Regulamin stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç umowy cateringu.
 
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W┼éa┼Ťcicielami serwisu internetowego dost─Öpnego na stronie www.purefood.pl, zwanego dalej Serwisem jest CF sp. z o.o. w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr 0000837594, NIP 7393939219 ul. Kuronia 9/5u, kod pocztowy 10-166 Olsztyn, zawana dalej Sprzedawc─ů.

2.    Kontakt ze Sprzedawc─ů jest mo┼╝liwy pod nr telefonu 790 600 021 oraz adresem mailowym biuro@purefood.pl.

3.   Niniejszy regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, okre┼Ťla przedmiot i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej mi─Ödzy Sprzedawc─ů a podmiotem dokonuj─ůcym zakupu za po┼Ťrednictwem Serwisu, zwanym dalej Klientem, zasady zawierania i wykonywania umowy cateringu, a tak┼╝e prawa i obowi─ůzki Klienta oraz Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu i przetwarza je na zasadach okre┼Ťlonych w polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej w Serwisie, zwanej dalej Polityk─ů prywatno┼Ťci. Dane osobowe klientów podlegaj─ůce przetwarzaniu przez Sprzedawc─Ö to: imi─Ö, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy posi┼éków.
5.    Klient wyra┼╝a zgod─Ö na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawc─Ö i jego kontrahentów w zakresie niezb─Ödnym do osi─ůgni─Öcia celów przetwarzania. Cele przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc─Ö, a tak┼╝e kategorie podmiotów b─Öd─ůcych kontrahentami Sprzedawcy s─ů okre┼Ťlone w Polityce prywatno┼Ťci.
6.    Klient jest zobowi─ůzany do podania prawdziwych danych osobowych.
7.    Podanie przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych b─ůd┼║ niepe┼énych mo┼╝e skutkowa─ç wstrzymaniem przez Sprzedawc─Ö dostaw cateringu.
8.    Klient jest zobowi─ůzany do niezw┼éocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy catering dostarczony na adres podany przy sk┼éadaniu zamówienia uwa┼╝a si─Ö za skutecznie dostarczony.
9.    Ka┼╝dy Klient ma prawo do dokonania rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
10.    Klient loguje si─Ö w Serwisie za pomoc─ů podania adresu e-mail i has┼éa dost─Öpu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za udost─Öpnienie przez Klienta adresu e-mail i has┼éa dost─Öpu osobom trzecim. W przypadku zawarcia umowy cateringu dietetycznego przez osob─Ö trzeci─ů korzystaj─ůc─ů z adresu e-mail i has┼éa dost─Öpu Klienta umowa taka jest uwa┼╝ana za zawart─ů przez Klienta.
 

§3 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU
1.    Przedmiotem umowy cateringu jest odp┼éatna dostawa przez Sprzedawc─Ö na rzecz Klienta cateringu dietetycznego w postaci trzech, pi─Öciu albo sze┼Ťciu posi┼éków dziennie w wybranej przez Klienta diecie i kaloryczno┼Ťci, przez okres oznaczony przez Klienta przy sk┼éadaniu zamówienia.
2.    Z┼éo┼╝enie zamówienia wymaga zarejestrowania si─Ö w Serwisie.
3.    Przed zawarciem umowy cateringu Klient powinien zapozna─ç si─Ö z niniejszym Regulaminem. Z┼éo┼╝enie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacj─ů Regulaminu.
4.    Umowa cateringu zostaje zawarta z chwil─ů zaksi─Ögowania wp┼éaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy b─ůd┼║ na rachunku bankowym platformy www.payu.com,
5.    Sprzedawca umo┼╝liwia Klientowi z┼éo┼╝enie zamówienia w Serwisie poprzez wybór rodzaju diety, jej kaloryczno┼Ťci, podanie przez klienta okresu przez jaki chce korzysta─ç z cateringu, podanie przez Klienta jego danych osobowych niezb─Ödnych do prawid┼éowego wykonania umowy przez Sprzedawc─Ö oraz op┼éacenie zamówienia prze Klienta.
6.    Klient mo┼╝e op┼éaci─ç zamówienie:
a.    korzystaj─ůc z platformy p┼éatno┼Ťci internetowych www.payu.com,
b.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 52 1020 3541 0000 5402 0354 0325
7.    Umowa cateringu zostaje zawarta:
a.    w przypadku dokonywania p┼éatno┼Ťci przez platform─Ö www.payu.com – z chwil─ů zaksi─Ögowania wp┼éaty Klienta przez t─Ö platform─Ö,
b.    w przypadku dokonywania p┼éatno┼Ťci w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – z chwil─ů zaksi─Ögowania wp┼éaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8.    Ceny podane w Serwisie s─ů cenami brutto nale┼╝nymi za jeden dzie┼ä korzystania z cateringu. Po dokonaniu wyboru diety, jej kaloryczno┼Ťci i okresu trwania umowy Sprzedawca udost─Öpnia w podsumowaniu ┼é─ůczn─ů cen─Ö za zamówienie (iloczyn ceny jednostkowej za jeden dzie┼ä okre┼Ťlonej diety oraz liczby dni).
9.    Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi jeden dzie┼ä.
10.     Sprzedawca dostarcza catering dietetyczny do nast─Öpuj─ůcych miejscowo┼Ťci: Olsztyn, Olsztynek, Dywity, Kie┼║liny, Dobre Miasto, Bart─ůg, Dorotowo, Tomaszkowo, Stawiguda, Sz─ůbruk, Ostróda, Barczewo, Elbl─ůg, Jonkowo, Biskupiec oraz miejscowo┼Ťci znajduj─ůcych si─Ö po drodze do ww. miejsc. Sprzedawca dostarcza równie┼╝ catering dietetyczny bezpo┼Ťrednio do Bia┼éegostoku, Gda┼äska, Gdyni i Sopotu, nie dostarczaj─ůc cateringu dietetycznego do miejscowo┼Ťci znajduj─ůcych si─Ö po drodze do tych miast.
11.    W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci, czy Sprzedawca dostarcza catering do miejscowo┼Ť─ç niewymienionej w pkt 10. nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů.
12.    Sprzedawca nie przyjmuje zamówie┼ä cateringu dietetycznego dokonywanych drog─ů telefoniczn─ů i mailow─ů.

13.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia i informacj─Ö o konieczno┼Ťci jego op┼éacenia.
 

§4 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWC─ś W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW PURE FOOD
1.    Sprzedawca przyrz─ůdza posi┼éki na podstawie diet uk┼éadanych przez dietetyka.
2.    Posi┼éki b─Öd─ůce przedmiotem zamówienia s─ů dostarczane Klientowi w zamkni─Ötych pojemnikach, które znajduj─ů si─Ö w papierowej torbie. Na ka┼╝dym pojemniku znajduje si─Ö etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacj─ů o rodzaju diety i jej kaloryczno┼Ťci.
3.    Opakowania, w których znajduje si─Ö posi┼éek mog─ů by─ç podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
4.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na okre┼Ťlony dzie┼ä z wyprzedzeniem zgodnie z poni┼╝szym schematem:
a.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w poniedzia┼éek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na ┼Ťrod─Ö; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w poniedzia┼éek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek;
b.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com we wtorek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com we wtorek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na pi─ůtek;
c.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.comw ┼Ťrod─Ö do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na pi─ůtek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w ┼Ťrod─Ö po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobot─Ö (a je┼Ťli nie korzysta z cateringu w soboty – na poniedzia┼éek);
d.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w czwartek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobot─Ö i niedziel─Ö (a je┼Ťli nie korzysta z cateringu w soboty lub niedziele – na poniedzia┼éek); klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w czwartek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na poniedzia┼éek;
e.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w pi─ůtek do godziny 24:00 zostanie dostarczony catering na poniedzia┼éek;
f.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w pi─ůtek po godzinie 24:00, w sobot─Ö albo w niedziel─Ö zostanie dostarczony catering na wtorek.
5.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy od godziny 16:00 dnia poprzedzaj─ůcego dzie┼ä na jaki zosta┼é zamówiony catering do godziny 4:00 dnia na jaki zosta┼é zamówiony catering, z zastrze┼╝eniem § 4 ust. 6 Regulaminu.

6.   Dostawa zamówienia pod wskazany przez Klienta adres dostawy w Bia┼éymstoku, Elbl─ůgu, Gda┼äsku, Gdyni lub Sopocie odbywa si─Ö pomi─Ödzy godzin─ů 1:00 a 8:00.

7.   Dostawa odbywa si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta b─ůd┼║ do r─ůk w┼éasnych Klienta albo jego domownika.
8.   W celu zachowania ci─ůgu ch┼éodniczego dostarczanego zestawu cateringowego, Klient zobowi─ůzany jest po jego dostarczeniu pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta b─ůd┼║ do r─ůk w┼éasnych Klienta albo jego domownika, do niezw┼éocznego umieszczenia posi┼éków w miejscu (np. lodówka, ch┼éodziarka) pozwalaj─ůcym na utrzymanie ┼╝ywno┼Ťci w ┼Ťwie┼╝o┼Ťci i zapobiegni─Öciu jego zepsucia.

9.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jako┼Ť─ç, ┼Ťwie┼╝o┼Ť─ç i przydatno┼Ť─ç dostarczonych posi┼éków do spo┼╝ycia, w przypadku niezastosowania si─Ö przez Klienta do wymaga┼ä wskazanych w § 4 pkt 8 Regulaminu.

10. Sprzedawca od chwil─ů pozostawienia zestawu cateringowego pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody powsta┼ée w pozostawionych zestawach cateringowych, w tym m.in. wyrz─ůdzone przez osoby trzecie lub zwierz─Öta.

11. W przypadku niemo┼╝no┼Ťci dostarczenia cateringu na okre┼Ťlony dzie┼ä z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Klienta, catering uwa┼╝a si─Ö za skutecznie dostarczony, a Klientowi nie przys┼éuguje prawo do zwrotu ┼Ťrodków za ten catering. Przez przyczyny le┼╝─ůce po stronie Klienta rozumie si─Ö w szczególno┼Ťci niemo┼╝no┼Ť─ç dostania si─Ö przez Sprzedawc─Ö pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowan─ů nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
12.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za kradzie┼╝ zamówienia dokonan─ů spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Klienta.
13.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za opó┼║nienie w dostawie cateringu wynik┼ée ze zdarze┼ä losowych i innych przyczyn niezale┼╝nych od Sprzedawcy.
14.    W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia na okre┼Ťlony dzie┼ä z przyczyn niezale┼╝nych od Sprzedawcy nale┼╝no┼Ť─ç pieni─Ö┼╝n─ů przypadaj─ůc─ů za ten dzie┼ä cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zap┼éaty za inny dzie┼ä cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drog─ů telefoniczn─ů lub wiadomo┼Ťci e-mail.
15.    Na ┼╝yczenie Klienta Sprzedawca wystawia faktur─Ö VAT.
 

§5  WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWC─ś W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW PURE FOOD SELECT
1.    Sprzedawca przyrz─ůdza posi┼éki na podstawie diet uk┼éadanych przez dietetyka.
2.    Posi┼éki b─Öd─ůce przedmiotem zamówienia s─ů dostarczane Klientowi w zamkni─Ötych pojemnikach, które znajduj─ů si─Ö w papierowej torbie. Na ka┼╝dym pojemniku znajduje si─Ö etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacj─ů o konfiguracji diety i jej kaloryczno┼Ťci.
3.    Opakowania, w których znajduje si─Ö posi┼éek mog─ů by─ç podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
4.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na okre┼Ťlony dzie┼ä z wyprzedzeniem zgodnie z poni┼╝szym schematem:
a.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w poniedzia┼éek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w poniedzia┼éek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na pi─ůtek;
b.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com we wtorek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na pi─ůtek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com we wtorek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na sobot─Ö;
c.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w ┼Ťrod─Ö do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na sobot─Ö; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w ┼Ťrod─Ö po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedzia┼éek;
d.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w czwartek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedzia┼éek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w czwartek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedzialek;
e.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w pi─ůtek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedzia┼éek; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w pi─ůtek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na wtorek;
f.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w sobot─Ö do 21:00 zostanie dostarczony catering na ┼Ťrod─Ö; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w sobot─Ö po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na ┼Ťrod─Ö;
g.    klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w niedziel─Ö do 21:00 zostanie dostarczony catering na ┼Ťrod─Ö; klientowi, którego wp┼éata zostanie zaksi─Ögowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platform─Ö www.payu.com w niedziel─Ö po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek.
5.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy:
a)    od godziny 16:00 dnia poprzedzaj─ůcego dzie┼ä na jaki zosta┼é zamówiony catering do godziny 4:00 dnia na jaki zosta┼é zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering na terenie Powiatu Olszty┼äskiego,
b)    od godziny 1:00 do godziny 8:00 dnia na jaki zosta┼é zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering poza terenem Powiatu Olszty┼äskiego.
6.    Dostawa odbywa si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta b─ůd┼║ do r─ůk w┼éasnych Klienta albo jego domownika, z zastrze┼╝eniem §4 ust. 9 Regulaminu.
7.   W celu zachowania ci─ůgu ch┼éodniczego dostarczanego zestawu cateringowego, Klient zobowi─ůzany jest po jego dostarczeniu pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta b─ůd┼║ do r─ůk w┼éasnych Klienta albo jego domownika, do niezw┼éocznego umieszczenia posi┼éków w miejscu (np. lodówka, ch┼éodziarka) pozwalaj─ůcym na utrzymanie ┼╝ywno┼Ťci w ┼Ťwie┼╝o┼Ťci i zapobiegni─Öciu jego zepsucia.

8.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jako┼Ť─ç, ┼Ťwie┼╝o┼Ť─ç i przydatno┼Ť─ç dostarczonych posi┼éków do spo┼╝ycia, w przypadku niezastosowania si─Ö przez Klienta do wymaga┼ä wskazanych w § 4 ust 7 Regulaminu.

9. Sprzedawca od chwil─ů pozostawienia zestawu cateringowego pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody powsta┼ée w pozostawionych zestawach cateringowych, w tym m.in. wyrz─ůdzone przez osoby trzecie lub zwierz─Öta.

10.  Dostawa cateringu przeznaczonego na niedziel─Ö odbywa si─Ö razem z cateringiem przeznaczonym na sobot─Ö (┼é─ůcznie Klient otrzymuje wtedy dwa zestawy podczas jednej dostawy).
11.    Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru konfiguracji da┼ä na okre┼Ťlony dzie┼ä po zalogowaniu w Serwisie i przej┼Ťciu do panelu klienta. Klient powinien dokona─ç ww. wyboru na poszczególne dni zgodnie z poni┼╝szym schematem:
a)    wybór konfiguracji da┼ä na poniedzia┼éek jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcego go pi─ůtku do godziny 23:59;
b)    wybór konfiguracji da┼ä na wtorek jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcego go pi─ůtku do godziny 23:59;
c)    wybór konfiguracji da┼ä na ┼Ťrod─Ö jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcej j─ů niedzieli do godziny 23:59;
d)    wybór konfiguracji da┼ä na czwartek jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcej go poniedzia┼éku do godziny 23:59;
e)    wybór konfiguracji da┼ä na pi─ůtek jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcego go wtorku do godziny 23:59;
f)    wybór konfiguracji da┼ä na sobot─Ö jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcej j─ů ┼Ťrody do godziny 23:59;
g)    wybór konfiguracji da┼ä na niedziel─Ö jest mo┼╝liwy do poprzedzaj─ůcej j─ů ┼Ťrody do godziny 23:59.
12.    W przypadku niedokonania przez Klienta wyboru konfiguracji da┼ä na okre┼Ťlony dzie┼ä w terminie okre┼Ťlonym powy┼╝ej, konfiguracja da┼ä zostanie ustalona przez Sprzedawc─Ö losowo.
13.    W przypadku niemo┼╝no┼Ťci dostarczenia cateringu na okre┼Ťlony dzie┼ä z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Klienta, catering uwa┼╝a si─Ö za skutecznie dostarczony, a Klientowi nie przys┼éuguje prawo do zwrotu ┼Ťrodków za ten catering. Przez przyczyny le┼╝─ůce po stronie Klienta rozumie si─Ö w szczególno┼Ťci niemo┼╝no┼Ť─ç dostania si─Ö przez Sprzedawc─Ö pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowan─ů nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
14.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za kradzie┼╝ zamówienia dokonan─ů spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Klienta.
15.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za opó┼║nienie w dostawie cateringu wynik┼ée ze zdarze┼ä losowych i innych przyczyn niezale┼╝nych od Sprzedawcy.
16.    W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia na okre┼Ťlony dzie┼ä z przyczyn niezale┼╝nych od Sprzedawcy nale┼╝no┼Ť─ç pieni─Ö┼╝n─ů przypadaj─ůc─ů za ten dzie┼ä cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zap┼éaty za inny dzie┼ä cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drog─ů telefoniczn─ů lub wiadomo┼Ťci e-mail.
17.    Na ┼╝yczenie Klienta Sprzedawca wystawia faktur─Ö VAT.

 

§6 POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY, POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â
1.    W przypadku niezgodno┼Ťci dostarczonego cateringu z zamówieniem lub zastrze┼╝e┼ä zwi─ůzanych z dostarczeniem cateringu Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji poprzez wys┼éanie jej listem na adres przedsi─Öbiorcy: CF Sp. z o.o. ul. Kuronia 9 /5 u, Olsztyn, w terminie 48 godzin od chwili wyst─ůpienia zdarzenia uzasadniaj─ůcego reklamacj─Ö, w szczególno┼Ťci w przypadku niedostarczenia cateringu b─ůd┼║ dostarczenia cateringu niezgodnie ze z┼éo┼╝onym przez Klienta zamówieniem. Klient jest zobowi─ůzany do udokumentowania niezgodno┼Ťci dostarczonego mu cateringu ze z┼éo┼╝onym zamówieniem.  W przypadku spo┼╝ycia dostarczonego cateringu reklamacja zamówienia nie b─Ödzie rozpatrywana. Sprzedawca jest zobowi─ůzany do rozpoznania reklamacji w terminie 72 godzin od przyj─Öcia zg┼éoszenia.
2.    Sprzedawca informuje, i┼╝ zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 134) Klientowi nie przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç, bowiem przedmiotem ┼Ťwiadczenia Sprzedawcy s─ů rzeczy ulegaj─ůce szybkiemu zepsuciu oraz maj─ůce krótki termin przydatno┼Ťci.
3.    Informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spo┼éecznych, do których zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami internetowymi Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.    Pozasadowe rozwiazywanie sporow konsumenckich
b.    Sprawy indywidualne
c.    Wa┼╝ne adresy
4.    Klient b─Öd─ůcy konsumentem posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä:
a.    zwrócenie si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z umowy zawartej ze sprzedawc─ů,
b.    zwrócenie si─Ö do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy konsumentem a sprzedawc─ů.
5.    Klient b─Öd─ůcy konsumentem mo┼╝e uzyska─ç nieodp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy nim a Sprzedawc─ů, korzystaj─ůc tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów.

6.    W trakcie trwania umowy cateringu Klient mo┼╝e j─ů wypowiedzie─ç z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia, do którego nie wlicza si─Ö dnia, w którym Klient dokonuje wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia, które zosta┼éo dokonane w sobot─Ö albo w niedziel─Ö rozpoczyna si─Ö w najbli┼╝szy poniedzia┼éek. Wypowiedzenie sk┼éada si─Ö za pomoc─ů wiadomo┼Ťci mailowej wys┼éanej przez Klienta na adres biuro@purefood.pl, w której to Klient powinien okre┼Ťli─ç dat─Ö, od której umowa cateringu ma by─ç rozwi─ůzana oraz wskaza─ç rachunek bankowy, na który Sprzedawca ma dokona─ç zwrotu ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych. Na skutek z┼éo┼╝enia wypowiedzenia przez Kupuj─ůcego, Sprzedawca zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego 50 % ceny za ka┼╝dy niewykorzystany a op┼éacony zestaw cateringowy wybrany podczas sk┼éadania zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotnego przelewu ┼Ťrodków w terminie 14 dni od dnia rozwi─ůzania umowy przez wypowiedzenie.
 

§ 7 INNE
1.    Sprzedawca udost─Öpnia w Serwisie pe┼én─ů list─Ö alergenów oraz menu na dwa najbli┼╝sze dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy alergenów oraz menu.
2.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskaza┼ä zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy cateringu skonsultowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç spo┼╝ywania posi┼éków cechuj─ůcych si─Ö okre┼Ťlon─ů kaloryczno┼Ťci─ů i sk┼éadaj─ůcych si─Ö z okre┼Ťlonych sk┼éadników.
3.    Zdj─Öcia i opisy produktów umieszone w Serwisie s─ů materia┼éami pogl─ůdowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobra┼╝enia o wygl─ůdzie i cechach charakterystycznych posi┼éków w ramach oferowanego cateringu.
4.    Og┼éoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uwa┼╝a si─Ö za nie za ofert─Ö, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, w szczególno┼Ťci z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego.
6.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostan─ů opublikowane w Serwisie.
7.    Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.01.2022 r.